Alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, geven mensen met een beperking extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zijn. Daarom willen Stichting Inclusive, Voorall en het Solgu juist nu werkgevers en werknemers met een beperking met elkaar in gesprek brengen om wederzijdse aannames en vooroordelen weg te nemen.

Het zijn onzekere tijden voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking.
Werkzoekenden denken dat ze in coronatijd geen werk vinden; het was immers voor de crisis ook al niet makkelijk. En werkgevers zijn bang dat het aannemen van mensen met een beperking nu een extra risico oplevert.

Om deze en andere wederzijdse aannames en vooroordelen weg te nemen, organiseren Stichting Incluvisie, Voorall en Solgu online gesprekken tussen werkgevers en werknemers met een beperking. Het gaat niet om het vinden van concrete matches, maar om het wegnemen van onbekendheid en het kweken van wederzijds begrip.

De gesprekken zijn online, in kleine groepjes en worden geleid door een professional met een beperking.

Wanneer?

Gesprekken voor werkgevers en werkzoekenden in regio Utrecht zijn op 2 en 25 november (15.00 – 16.30 uur). Gesprekken voor werkgevers en werkzoekenden in regio Den Haag zijn op 20 november en 27 januari 2021 (15.00 – 16.30 uur)

Aanmelden kan via de website van Stichting Inclusive

Voorall is het lokale platform in Den Haag, Solgu is het lokale platform in Utrecht. Beide organisaties zijn lid van Ieder(in).

Deel dit bericht

Meer nieuws over