Minister Ollongren heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamerverkiezingen veilig kunnen verlopen en dus op de geplande data van 15 t/m 17 maart doorgaan. Zorgen blijven over de mensen die het stembureau liever willen mijden vanwege corona.

In een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer staat te lezen welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen. Volgens onderzoeksbureau I&O Research zijn er wel signalen dat kiezers niet gaan stemmen vanwege de gezondheidsrisico’s. Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder zegt 3% wel te willen gaan stemmen, maar dat ze dit niet doen vanwege het coronavirus.

Twijfel over wel of niet stemmen

Uit een eerdere peiling van Ieder(in) met o.a. Per Saldo, Astma/Longfonds en Patiëntenfederatie blijkt dat mensen met een beperking of chronische ziekte wel degelijk meer risico zien in een gang naar de stembus. Een grote groep twijfelt om te gaan stemmen of ziet er uit angst voor besmetting zelfs van af. Dit is de groep waar Ieder(in) blijvend aandacht voor vraagt.

Het onderzoek van I&O Research richt zich op het brede publiek en dat geeft een algemeen beeld van de te verwachten opkomst. De Ieder(in)-peiling laat beter zien hoe grote groepen in onze achterban denken over de verkiezingen in coronatijd.

Bij het kabinet hebben we daarom gepleit voor een OMT-advies over de veiligheid van de verkiezingen in deze lockdown-periode. Ook de Partij van de Dieren heeft hier in het laatste debat in de Kamer opnieuw aandacht voor gevraagd. Het kabinet ziet vooralsnog geen noodzaak om hierover advies aan het OMT te vragen of om aan uitstel van de verkiezingen te denken.

Extra mogelijkheden om stem uit te brengen

Mensen met een hoog gezondheidsrisico kunnen twee extra dagen terecht bij een stembureau. Naast verkiezingsdag 17 maart, zijn ze ook op 15 en 16 maart open. In de stembureaus worden aanvullende maatregelen genomen om het stemmen veiliger te maken.

Voor mensen voor wie het gezondheidsrisico te groot is om zelf te gaan stemmen is er ook de mogelijkheid om iemand anders te machtigen. Dat is echter niet voor iedereen mogelijk of wenselijk. Niet iedereen heeft iemand in zijn omgeving aan wie men zijn stemvoorkeur kan of wil toevertrouwen. Stemgeheim is een grondrecht en dat komt door de corona-maatregelen in het gedrang.

Ieder(in) heeft daarom gepleit voor briefstemmen voor iedereen met een hoog gezondheidsrisico, zodat het stemgeheim gewaarborgd is. Het kabinet heeft besloten niet voor die mogelijkheid te gaan.

Toegankelijke informatie over stemproces en veiligheidsmaatregelen

Ieder(in) heeft in de afgelopen maanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de informatie over het stemmen en de coronamaatregelen. Zodat mensen met een beperking op basis van de informatie zelf een afweging kunnen maken om wel of niet zelf naar het stembureau te gaan. Naast de publiekscampagne is gerichte informatie voor risicogroepen gemaakt die is te vinden op de website Elke stem telt.

Verder lezen en meer informatie

Eerdere berichtgeving Ieder(in) over peiling en verkiezingen

Informatie van de Rijksoverheid over veilig stemmen voor risicogroepen op Elke stem telt

Informatie van Vilans over veilig stemmen

Deel dit bericht