Het heeft een lange tijd geduurd, maar de kogel is dan nu door de kerk. Minister Conny Helder heeft namens het kabinet besloten om het VN-protocol te ratificeren. Dat is goed nieuws voor mensen met een beperking die gediscrimineerd worden. Zij kunnen als zij vastlopen in het Nederlandse rechtssysteem, nu ook internationaal recht halen door hun klacht voor te leggen bij de Verenigde Naties. Ieder(in) en andere belangenorganisaties vragen hier al jaren om.
decoratief.

Het facultatief protocol van VN-verdrag Handicap

Het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap bepaalt dat je als individu of als belangengroep bij het VN Comité een klacht kunt indienen als de overheid in jouw land zich niet aan het verdrag houdt. Het is dus een manier om je individuele recht te krijgen als dat via nationale wetgeving niet lukt.

Het facultatief protocol is een belangrijk instrument dat gericht is op de bevordering en bescherming van de rechten van mensen met een handicap. Wanneer een land het protocol ratificeert, betekent dit dat Nederland zich verbindt aan de bepalingen en verplichtingen die in het protocol zijn vastgelegd.

Wat kunnen we er mee in Nederland?

Naast je recht kunnen halen bij de Verenigde Naties in Geneve, heeft de ratificatie van het protocol voor mensen met een beperking nog een andere betekenis. Het protocol erkent de universele rechten van personen met een handicap en verplicht Nederland om maatregelen te nemen om deze rechten te waarborgen.

Het bevordert gelijke kansen, non-discriminatie en volledige participatie van mensen met een handicap in alle aspecten van het leven, zoals werk, onderwijs, gezondheidszorg, toegang tot recht enzovoort.

Discriminatie bij mensen met een beperking

Heel veel dingen in Nederland zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Denk aan het naar de school van je keuze kunnen gaan, de opleiding kunnen volgen die bij jou past, passend werk vinden. Op een toegankelijke en begrijpelijke wijze kunnen communiceren met de overheid of andere organisaties. Zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer.

De maatschappij moet toegankelijker worden voor mensen met een beperking, want op dit moment worden mensen door de ontoegankelijkheid van de samenleving (onbedoeld) uitgesloten en daarmee gediscrimineerd. Door het VN-protocol te ratificeren wordt benadrukt dat deze vorm van uitsluiting niet kan en het voorkomen van discriminatie en uitsluiting extra aandacht nodig heeft.

Wat vindt Ieder(in)

“Deze beslissing bevestigt de toewijding van de Nederlandse overheid aan inclusie, gelijke kansen en non-discriminatie voor mensen met een handicap.”, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). “Het protocol creëert nieuwe mogelijkheden voor rechtvaardigheid en participatie. Samen kunnen we werken aan een inclusieve samenleving waarin de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte volledig worden gerespecteerd en gerealiseerd.”

Klacht indienen op internationaal niveau

Het facultatief protocol voorziet ook in een individuele klachtenprocedure. Personen met een handicap kunnen een klacht indienen bij het VN-Comité inzake de Rechten van Personen met een Handicap als zij van mening zijn dat hun rechten zijn geschonden en alle nationale rechtsmiddelen in Nederland zijn uitgeput. Dit biedt mensen met een handicap de mogelijkheid om op internationaal niveau gerechtigheid te zoeken.

Vervolgstappen

Minister Conny Helder heeft namens het kabinet besloten om het facultatieve protocol te ratificeren en is direct gestart met het proces om dit mogelijk te maken. Voor de ratificatie wordt een goedkeuringswetgeving opgesteld. Deze wetgeving wordt na goedkeuring binnen het kabinet en advies van de Raad van State bij het parlement ingediend.

Lees hier het nieuwsbericht van de rijksoverheid over de ratificatie.

Lees meer:

Facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap: na 6 jaar eindelijk besluit over ratificatie? – Iederin
Oproep aan Tweede Kamer: beëindig impasse facultatief protocol VN-verdrag Handicap – Iederin

Deel dit bericht

Meer nieuws over