Op dit moment werken verschillende ministeries aan de omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. De deadline voor deze omzetting, 28 juni 2022, is niet gehaald. Voor Ieder(in) aanleiding voor een brief aan de Tweede Kamer waarin wij onze zorgen uiten over het (trage) proces van omzetting en de kwaliteit van voorgestelde wetten en besluiten.

Duidelijkheid, procesregie en samenhang nodig

Voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte is een duidelijke, tijdige en zorgvuldige omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat producten en diensten toegankelijk zijn voor iedereen waardoor op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan onze samenleving voor iedereen dichterbij komt. Het kabinet lijkt echter geen haast te maken met deze omzetting; de deadline om het te regelen in Nederland is niet gehaald.

In onze brief verzoeken wij Kamerleden om Minister Conny Helder het volgende te vragen:

  • De omzetting nu echt op te pakken zodat verdere vertraging voorkomen wordt.
  • Meer duidelijkheid te geven over het proces van de omzetting en de samenhang tussen de verschillende wetten waarover het gaat.
  • Duidelijkheid aan burgers en bedrijven te geven via een centraal informatiepunt.
  • Mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties actief inhoudelijk te betrekken bij het maken van wetten en besluiten en bij het ontwikkelen van het toezicht en generiek toezichtkader.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden in ons online lobbydossier over de Europese Toegankelijkheidsakte

Download hieronder de brief die we aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Deel dit bericht

Meer nieuws over