Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot stress, verergering van gezondheidsklachten en gevoelens van uitzichtloosheid. De leefsituatie van mensen met een beperking is nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen. De energiemaatregelen die het kabinet wil nemen, helpen wel maar zijn niet voldoende voor mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte onvermijdbare extra energiekosten hebben. Ieder(in) stelt daarom vijf noodmaatregelen voor om de ergste nood te lenigen. Ook dit jaar al.
illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof

Mensen met een beperking zitten al jaren in de knel

Het kabinet gaat een prijsplafond invoeren voor energiekosten tot de limiet van wat een huishouden gemiddeld aan energie gebruikt. Voor mensen met een beperking is echter een breder pakket aan noodmaatregelen nodig. Want ze hebben vaak een hoger energieverbruik dan gemiddeld door extra stoken en gebruik van hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel, en medische apparatuur.

Verder treft de algehele stijging van de prijzen hen extra hard. Velen hebben al een leven lang te maken met een stapeling van problemen. Zoals een ontoereikend of onzeker inkomen, hoge zorg- en ondersteuningskosten, en een gebrek aan betaalbare, toegankelijke woonruimte. Recent onderzoek van de Nationale Ombudsman laat zien dat zelfs jongeren met een beperking kampen met langdurige financiële problemen.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): ‘Veel mensen met een beperking zitten totaal in de knel en kunnen niet verder bezuinigen. Hun bestaanszekerheid moet structureel worden verbeterd, maar mensen zitten nu in nood. Het kabinet moet daarom voor deze groep zo snel mogelijk – dit jaar nog – gerichte noodmaatregelen treffen.’

Vijf noodmaatregelen voor de komende maanden

Ieder(in) stelt vijf noodmaatregelen voor, naast de tegemoetkomingen die het kabinet voor volgend jaar al heeft aangekondigd. Deze maatregelen helpen snel en kunnen zonder grote uitvoeringsproblemen worden doorgevoerd.

Kom met een gerichte compensatie voor energiekosten en verhoog ook andere energiebijdragen

Er moet een gerichte compensatie komen van onvermijdbare energiekosten voor mensen met beperking of chronische ziekte.
Verhoog de inkomensgrens voor de energietoeslag (nu 120% van het sociaal minimum).
Verhoog de bijdrage in energiekosten voor mensen die gebruik maken van zuurstofconcentrators en thuisbeademing.

Maak de bijzondere bijstand en bestaande toeslagen beter toegankelijk

Maak de toegang tot bijzondere bijstand laagdrempelig en stel de bijstand met spoed open voor mensen met een beperking of chronische ziekte die nu in de problemen zitten of komen. Maak van de bijzondere bijstand geen lening. Ook modale inkomensgroepen moeten bij financiële nood terecht kunnen bij gemeenten voor bijzondere bijstand. Gemeenten dienen hiervoor voldoende budget te krijgen.
Gebruik de Tegemoetkoming chronisch zieken van gemeenten ook voor mensen die door hun beperking te hoge energiekosten hebben.
Verhoog het bedrag voor mensen die dubbele kinderbijslag ontvangen vanwege een kind met een beperking.

Stop met hardvochtig handhaven

Stop ermee om hulp die mensen van vrienden of familie krijgen in de vorm van voedsel of kleding te verrekenen met hun (bijstands)uitkering. Stop met huisuitzettingen bij huur- of hypotheekachterstanden.

Informeer mensen beter over bestaande regelingen voor financiële ondersteuning

De overheid moet regelingen en toeslagen die gelden voor mensen met beperking of chronische ziekte beter onder de aandacht brengen. Ook de bestaande mogelijkheden voor ondersteuning moeten beter voor het voetlicht worden gebracht.

Garandeer de financiële positie van voedselbanken

Helaas is ook een deel van mensen met een beperking of chronische ziekte aangewezen op ondersteuning vanuit voedselbanken. De voedselbanken dienen over voldoende voorraad te beschikken en gezonde voeding aan te kunnen bieden. Voedselbanken moeten daarom voldoende budget hebben deze winter.

Deel dit bericht

Meer nieuws over