Ieder(in) en organisaties voor dove en slechthorende mensen schrijven een brief aan drie ministers die betrokken zijn bij toegankelijke crisiscommunicatie. Daarin vragen ze aandacht ook voor mensen met een auditieve beperking toegankelijke communicatie tijdens rampen en in gevaarlijke situaties.  Het ontbreken van een  gebarentolk tijdens de aanslag in Utrecht op 18 maart, kwam deze week uitgebreid in het nieuws.

Waar in andere landen de inzet van een gebarentolk normaal is, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van toegankelijke informatie in strijd met het VN-verdrag Handicap. Daarom vragen Ieder(in), Dovenschap, Fodok, Foss, Stichting Plotsdoven, Stichting Hoormij, Divers Doof en Nederlandse Dove Jongeren de ministers bij een volgende calamiteit wel rekening te houden met dove en slechthorende mensen.

Hieronder is de brief over een gebarentolk bij crisiscommunicatie  te downloaden.

Deel dit bericht