De parlementaire behandeling van het VN-verdrag is nu echt aanstaande! Afgelopen vrijdag zijn de concept Goedkeurings- en Uitvoeringswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wetten zijn nodig om het VN-verdrag volledig van kracht te laten worden in ons land. De wetsvoorstellen zullen naar verwachting in september 2014 in de Tweede Kamer worden besproken.

Voor Ieder(in) is de ratificatie van het VN-verdrag een belangrijke stap om gelijke rechten en inclusie van mensen met een beperking in Nederland te realiseren.

Ieder(in) gaat zich de komende tijd verdiepen in de nieuwe wetsvoorstellen en de eerdere adviezen van de Raad van State. In nauwe samenspraak met onze lidorganisaties en met andere koepelorganisaties van mensen met een beperking bereiden we een reactie voor.

Voorgeschiedenis

In juli 2013 zijn de eerste voorstellen voor de Goedkeurings- en Uitvoeringswet ter consultatie aan het publiek voorgelegd. De voorgangers van Ieder(in) – de CG-Raad en Platform VG – hebben hier een uitgebreide reactie op gegeven. Deze brief kunt u hieronder downloaden.

Adviezen Raad van State

Na de publieke consultatieronde heeft het ministerie van VWS de aangepaste wetsvoorstellen in december 2013 naar de Raad van State gestuurd.

De Raad van State heeft zijn adviezen over de Goedkeurings- en Uitvoeringswet in het voorjaar van 2014 naar het ministerie van VWS gestuurd. Deze adviezen, en de reactie van staatssecretaris Van Rijn hierop, zijn nu ook openbaar geworden.

Conceptwetsvoorstellen Goedkeurings- en Uitvoeringswet

Deel dit bericht

Meer nieuws over