De afgelopen dagen heeft de Kamer tijdens de algemene beschouwingen gesproken over de miljoenennota. Daarbij is ook het verdwijnen van compensatieregelingen voor mensen met een beperking, zoals de Wtcg, aan de orde gekomen. Het kabinet bleek bereid om met de oppositiepartijen te overleggen over een betere, gerichte besteding van het vrijkomende Wtcg-geld.

In het regeerakkoord staat dat de huidige compensatieregelingen gaan verdwijnen. Van het vrijkomende geld wordt 700 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Gemeenten mogen dit geld echter vrij besteden binnen het sociale domein.

Dit schoot een aantal oppositiepartijen, waaronder het CDA, in het verkeerde keelgat. Daarop heeft premier Rutte toegezegd met de oppositie te willen praten over het beter richten van dit geld op de oorspronkelijke doelgroep: chronisch zieken en gehandicapten.

Dit sluit aan bij de wens van de CG-Raad en Platform VG dat deze 700 miljoen echt voor inkomensondersteuning wordt gereserveerd. Over het verdwijnen van de compensatieregelingen hebben de organisaties vorige week samen met de andere PG-koepels nog een brandbrief aan de Tweede kamer gestuurd.

De TOG-regeling In het regeerakkoord staat dat de Tegemoetkoming voor ouders van een gehandicapte kind (TOG) gaat verdwijnen. Tijdens de algemene beschouwingen toonde het kabinet zich bereid om nog eens goed te kijken naar de effecten hiervan voor met name huishoudens met één kostwinner. Dit op aandrang van de SGP.

Het vervolg De financiële beschouwingen zijn op voorstel van de regeringspartijen een week uitgesteld. De komende week moet blijken of het kabinet goed geluisterd heeft naar de wensen van de Kamer en of het plannen zo kan bijstellen dat die straks ook een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer.

De financiële beschouwingen gaan nu plaatsvinden in de week van 8 oktober. Het is het laatste moment waarop nog geld van de ene naar de andere begroting kan worden geschoven. In de week van 8 oktober bespreekt de Tweede Kamer ook het voorstel om de Wtcg en andere compensatieregelingen af te schaffen.

Downloads:

27_20130909_brief_aan_Kamerleden_Nibud-rapport_inkomenseffecten_afschaffen_specifieke_regelingen-1.pdf – PDF (283 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over