Woensdag bespreekt de Tweede Kamer hoe de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO verloopt. Ieder(in) en zes andere cliëntenorganisaties hebben de Kamer in een brief gewezen op een aantal problemen die nog spelen. Zoals het gebrek aan goede informatie over de veranderingen.

Verder wijzen de organisaties erop dat in veel gemeenten ook andere zaken nog onvoldoende geregeld zijn. Bijvoorbeeld de zorginkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning en het zorgvuldig omgaan met gegevens.

De brief is een initiatief van: Per Saldo, LP GGz, KansPlus, CSO, Zorgbelang, NPCF en Ieder(in)

U kunt hieronder de brief downloaden

Deel dit bericht

Meer nieuws over