Er gaat de komende jaren nauwelijks extra geld naar PG-organisaties, terwijl die er veel nieuwe taken bij hebben gekregen door de decentralisaties en de implementatie van het VN-verdrag. Gisteren sprak de Tweede Kamer hierover haar verbazing uit in het debat over het nieuwe subsidiekader.

In het debat benadrukten zowel Kamerleden als de minister het grote belang van een sterke, onafhankelijke beweging van cliënten en patiënten. Bijna alle politieke partijen bleken zich echter zorgen te maken over de toereikendheid van het nieuwe subsidiekader. Dus werd minister Bruins gevraagd hoe hij kan garanderen dat de stem van de cliënt goed wordt vertegenwoordigd op de VN-thema’s en op regionaal en lokaal niveau. De minister beloofde hierover te gaan overleggen met zijn collega De Jonge en nog voor de zomer met een antwoord te komen.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), vindt het teleurstellend dat de minister niet volmondig heeft erkend dat het kader te beperkt is., Dat is ook slecht te begrijpen, want aan het voorstel voor een nieuw kader ging een uitgebreide raadpleging van PG-organisaties vooraf. Daaruit kwam heel duidelijk, dat het kader recht moet doen aan nieuwe taken in kader VN-verdrag en decentralisaties en dat het kader ook ruimte moet bieden aan de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan rond bepaalde aandoeningen. Ik vind dat als de minister het kader niet wil verbreden dat er voor deze taken aanvullende, structurele financiering moet komen.

Inspraak bij projectsubsidies

In het debat werden door Kamerleden ook vraagtekens geplaatst achter de voorgestelde projectsubsidiëring via ZonMw. Ze vinden het systeem ondoorzichtig en vragen zich af of het goed gaat werken. Ook willen ze van de minister weten of de PG-organisaties invloed hebben op de subsidievoorwaarden. Hier kwam de minister met concrete toezeggingen. ZonMW zal samen met het veld kijken naar criteria. Hiervoor worden tien bijeenkomsten georganiseerd. Uiterlijk 1 oktober zijn deze criteria helder. De minister garandeert een korte doorlooptijd, een praktische benadering en behapbaarheid van de aanvraagprocedure voor kleine PG-organisaties.

Echte vernieuwing moet nog komen

In een recente brandbrief aan de Kamer hadden koepels en PG-organisatie erop gewezen dat het voorgestelde subsidiekader niet aansluit bij de ontwikkelingen in het veld en binnen de PG-beweging zelf en dat het bovendien slechts, een tussenkader‚ is. Kamerleden vroegen zich af of het mogelijk is om de visievorming over de vernieuwing van de PG-beweging (en bijhorende nieuwe subsidiekader) alvast in gang te zetten. De minister gaf aan dat hij hierover graag in gesprek wil gaan met de PG-organisaties.

Zie ook het eerdere bericht met de brandbrief van de PG-organisaties over het nieuwe subsidiekader.

Deel dit bericht

Meer nieuws over