Donderdag krijgt het debat over de problemen met zorg in het onderwijs een vervolg. Ieder(in) heeft bij de Kamerfracties meerdere punten ingebracht die de problemen en bestaande onduidelijkheden moeten verhelpen.

De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben in het vorige debat toegezegd dat er een gesprekshandreiking komt. Die moet het gesprek tussen ouders en school over zorg in de klas ondersteunen. Wij vinden dat ouder- en cliëntenorganisaties bij het ontwikkelen van deze handreiking betrokken moeten worden. En dat de handreiking uiteindelijk bruikbaar moet zijn voor alle leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben (en dus niet alleen voor kinderen met Wlz-zorg.)

Daarnaast willen we een onafhankelijke indicatie-instelling voor extra zorg op school. Die kan dan duidelijk maken wat de extra zorg op school inhoudt en hoe die moet worden geregeld.

Monitor

En tot slot vragen we de Kamer er bij de staatssecretarissen op aan te dringen de effecten van passend onderwijs en de decentralisaties de komende jaren goed te monitoren. De monitor moet beginnen met een fatsoenlijke nulmeting. Die moet onder meer duidelijk maken hoeveel kinderen extra zorg of begeleiding nodig hebben en uit welke regelingen die zorg betaald moet worden.

Meer over Onderwijs
Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over