Veel mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of autisme kunnen niet overweg met de OV-chipkaart. Voor hen moet er een tijdelijke kaart komen, zegt de Tweede Kamer in een motie. De minister wordt opgeroepen om te bevorderen dat er zo‚ n tijdelijke regeling komt.

Voor mensen met visuele beperkingen is er al een speciale, tijdelijke kaart ter vervanging van de OV-chipkaart, de Viziriskaart. De CG-Raad en Platform VG willen dat deze tijdelijke kaart straks voor iedereen gaat gelden die in het bezit is van een OV-begeleiderspas.

Een Kamermeerderheid heeft zich in een motie achter deze eis geschaard. De Kamer wil dat de minister de komst van deze regeling bevordert en binnen zes weken aan de Kamer laat weten wat haar inspanningen hebben opgeleverd.

Vast tarief

De CG-Raad is blij dat deze motie van de Kamerleden Haverkamp (CDA) en Slob (CU) is aangenomen. De CG-Raad verwacht dan ook, dat de minister actief bij de regionale overheden en vervoerders zal aandringen op het invoeren van een tijdelijke kaart. Met die kaart kunnen mensen met een beperking tegen een vast maandelijks tarief reizen.

Klik hier voor de motie Haverkamp/Slob

Deel dit bericht

Meer nieuws over