Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit Toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer gisterenmiddag aangenomen.

Mensen met een beperking hadden maanden op het Besluit Toegankelijkheid gewacht. Eindelijk zou duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden, in lijn met het VN-Verdrag. Maar toen het besluit eind oktober naar buiten kwam, waren de reacties daarop overwegend negatief. Dit plan was veel te vrijblijvend en bood geen concrete richtlijnen om Nederland toegankelijk te maken. Bovendien was het tot stand gekomen zonder de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties.

De Kamer heeft zich gisteren dus ook uitgesproken tegen het Besluit dat nu voorligt. In de motie wordt Van Rijn gevraagd om uiterlijk op 15 december met een nieuw Besluit te komen,, waarbij wordt aangegeven hoe de norm om tot algemene toegankelijkheid te komen, wordt ingevuld.

In de motie wordt vervolgens verwezen naar Artikel 9 van het Algemeen commentaar op het VN-verdrag. Hierin staat beschreven wat onder, toegankelijkheid‚ moet worden verstaan. Met daarbij een concrete uitwerking van normen en regels, per sector en per product en dienst.

Betrek organisaties van mensen met een beperking nu wel!

Alle mensen en organisaties die zich onlangs in een verklaring hebben uitgesproken tegen het voorliggende besluit – waaronder Ieder(in) vanuit de Alliantie VN-verdrag – zijn blij dat staatssecretaris Van Rijn nu terug moet naar de tekentafel.

Maar om tot een goed nieuw besluit te komen, is het nodig dat Van Rijn organisaties van mensen met een beperking bij het opstellen betrekt. Dit is ook in lijn met het VN-verdrag, dat stelt dat mensen met een beperking betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van beleid dat hen raakt. Dat is hier overduidelijk het geval. Wij roepen de staatssecretaris daarom op om ons deze keer wel aan tafel te vragen.

De Kamermotie is ingediend door Volp (PvdA), Keijzer (CDA), Van der Staaij (SGP), Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU), Krol (50plus) en Leijten (SP).

Hieronder kunt u de motie downloaden.

Zie ook ons eerdere bericht over het Besluit.

Meer over VN-verdrag
Meer over Toegankelijkheid
Terug naar Home

Downloads:

1065_Motie_Besluit_Toegankelijkheid.pdf – PDF (11 KB)
1068_Motie_Besluit_Toegankelijkheid.docx – docx (22 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over