Er moet een duidelijk aanspreekpunt voor ouders komen per school en per samenwerkingsverband. Dit voorstel van Ieder(in) en de LO-Raad kreeg veel bijval in de Kamerdebat over passend onderwijs van 11 december.

Het Leerlingenvervoer is nog steeds een punt van zorg. Ook in het Kamerdebat bleek dat het ministerie denkt dat alles goed geregeld is en dat de gemeenten werken volgens de verordening. In de praktijk blijkt dat gemeenten soms niet de oplossing accepteren die school en ouders als het meest passend ervaren. Zij willen dat het kind naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school gaat.

De Tweede Kamer drong verder aan op een goede samenhang van de decentralisaties en passend onderwijs. Vooral was er extra aandacht voor de leerlingen met een ernstig meervoudige beperking en de financiering van hun ondersteuning.

In het debat deed de staatssecretaris geen spijkerharde toezeggingen, hij ging vooral in op de voortgangsafspraken. Hieronder kunt u de laatste voortgangsrapportage downloaden

Brief Ieder(in) en LO-Raad

Voorafgaand aan het Kamerdebat hadden Ieder(in) en de Landelijke Ouder Raad een brief geschreven aan de leden van de Vaste kamer commissie onderwijs. Daarin komen ook de bovenstaande punten aan de orde. Hieronder kunt u de brief downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over