Op maandag 5 juli debatteerde de Vaste Kamercommissie onderwijs over hoger onderwijs, mbo en corona. Meerdere commissieleden wezen erop dat ook na corona afstandsonderwijs voordelen heeft voor studenten met een beperking en dus behouden moet blijven. Dit sloot nauw aan bij de brief die Ieder(in) en een groot aantal verwante organisaties aan de commissie hadden gestuurd.

Fysiek en online onderwijs zijn beide van belang

In de brief werd benadrukt dat de behoeften van studenten met een beperking verschillen als het gaat om fysiek onderwijs, afstandsonderwijs of een combinatie ervan. De commissie leek zich daarvan bewust. Aan de ene kant werd benadrukt dat fysiek onderwijs van groot belang is voor veel studenten én docenten. Aan de andere kant wezen verschillende Kamerleden op het belang van hybride mogelijkheden voor studenten met een beperking.

Ook vroegen de Kamerleden Van der Woude (VVD) en Gündoğan (Volt) de minister om te onderzoeken welke voordelen van online onderwijs behouden kunnen worden door instellingen. De minister onderschreef dat hybride vormen van onderwijs studenten met een beperking ten goede komen, zoals online spreekuren door docenten of online tentamens.

Digitale introductieperiode

In het debat werd daarnaast aandacht besteed aan het veilig inrichten voor studenten van de introductieperiode. Bijvoorbeeld door de inzet van testbewijzen en zelftesten. Er werd helaas niet ingegaan op de noodzaak van digitale alternatieven voor studenten die vanwege hun veiligheid of die van hun naasten niet kunnen deelnemen aan een fysieke introductie. Ieder(in) roept onderwijsinstellingen daarom op om in aanvulling op fysieke activiteiten óók digitale kennismakingen met de stad, onderwijsinstelling, opleiding, docenten en medestudenten te organiseren. Zo wordt voorkomen dat deze studenten met een beperking buiten het studentenleven komen te staan.

Uitsluiting bij stages

In de brief aan de commissie werd ook gewezen op de problemen die studenten met een beperking ondervinden bij het vinden van een stage of werk na de opleiding. Lisa Westerveld (GroenLinks) kaartte aan dat studenten met een zichtbare beperking soms buitengesloten worden bij stages. Samen met Kamerlid Wassenberg (PvdD) diende ze een motie in om onderzoek te doen naar stagediscriminatie van studenten met een zichtbare beperking. Dit in aanvulling op het onderzoek van Verwey-Jonker naar stagediscriminatie bij studenten met een migratieachtergrond.

Ieder(in) is blij met deze motie. Want stages zijn voor veel studenten een eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Onderzoek naar stagediscriminatie helpt om in kaart te brengen wat de politiek, werkgevers en het onderwijs kunnen doen om de stap van studeren naar werken voor studenten met een beperking makkelijker te maken.

De brief aan de commissie is afkomstig van Ieder(in), JongPIT, LSVb, Signo Ergo Sum, CNV Jongeren, Stichting Studeren en Werken op Maat, MIND en ECIO.

Hieronder kan je deze brief downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over