De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs. Ieder(in) is blij met de verschillende moties die hiervoor werden aangenomen. Vijf jaar na invoering van de wet zijn er te veel kinderen die nog altijd geen passende onderwijsplek hebben.

In aanloop naar het Kamerdebat eind juni schreef Ieder(in), samen met oudervereniging Balans, MIND, Ouders & Onderwijs en Per Saldo, een brief om de problemen in het passend onderwijs aan te kaarten. Een groot deel van de punten uit deze brief zien we terug in de moties. Deze brief is onderaan deze pagina te downloaden.

Geld voor ondersteuning mag niet op de plank blijven liggen

Het is al langer bekend dat er grote verschillen zijn in het functioneren van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook blijft er veel geld op de plank liggen dat is bedoeld voor goede ondersteuning. De Tweede Kamer nam meerdere moties aan over het oplossen van de kwaliteitsverschillen en over de onbestede budgetten bij de samenwerkingsverbanden.

Ieder(in) vindt dat ondersteuningsmiddelen besteed moeten worden aan de kinderen en dat geld niet opgepot mag worden. De zorg en ondersteuning die je krijgt op school mag niet afhankelijk zijn van je woonplaats of het samenwerkingsverband.

Brede coalitie voor inclusief onderwijs

D66 vroeg met een motie om een brede coalitie van leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopgang en zorg op te bouwen, om toe te werken naar inclusief en goed onderwijs.

Ieder(in) staat achter deze stap. Ook wij vinden dat er een brede dialoog moet worden gevoerd over wat inclusief onderwijs inhoudt. Passend onderwijs is slechts een tussenstap op weg naar een inclusief onderwijssysteem. Ons land heeft nog steeds geen definitie van inclusief onderwijs geformuleerd. Ook is er nog geen stappenplan om tot inclusief onderwijs te komen. Het wordt tijd dat de minister hiertoe actie onderneemt.

Lesprogramma lerarenopleiding

Veel leraren gaan gebukt onder werkdruk en voelen zich niet in staat om hun leerlingen de benodigde ondersteuning te bieden. GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gevraagd om in overleg te gaan met lerarenopleidingen, zodat passend onderwijs een betere plek krijgt in het curriculum.

Bij veel opleidingen moeten studenten zelf kiezen voor een module passend onderwijs omdat het niet standaard deel uitmaakt van het lesprogramma. Ieder(in) is van mening dat niet alleen passend onderwijs, maar juist ook inclusief onderwijs een vaste plek in het lesprogramma moet krijgen.

Lees ook ons eerder nieuwsbericht over de brief in aanloop naar het debat over de Wet passend onderwijs

Deel dit bericht