Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke deelname aan de samenleving voor hen mogelijk te maken. In de Tweede Kamer is dinsdag hierover een belangrijke motie aangenomen, met steun van vrijwel alle politieke partijen. Dit is een mooi succes. De motie was ingediend door Lucille Werner (CDA), met steun van Mo Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks).

Ons pleidooi vindt gehoor

Ieder(in) pleit al langer voor een nationale strategie om de grote problemen waarmee onze achterban te maken heeft, op te heffen en gelijkwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken.
De meerjarige strategie is bedoeld als een langetermijnplan (10 jaar) waarin – over kabinetten en regeerperiodes heen – wordt uitgewerkt hoe zelfstandig leven en gelijke deelname aan de samenleving dichterbij moeten komen. Knellende wet- en regelgeving en gebrekkige uitvoering moeten daarbij bijvoorbeeld worden aangepakt.

Uitvoering

In aanloop naar de stemming over de motie deed Ieder(in) – mede namens Per Saldo, LFB, JongPIT, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland – met succes een beroep op de Kamer om de motie te steunen. Ieder(in) zal goed in de gaten houden hoe het verder gaat met de uitvoering van de motie en de inhoud van de meerjarenstrategie.

Meer over de noodzaak en inhoud van een nationale strategie vind je hier:
Oproep: Kamerleden, steun de motie voor een nationale strategie voor mensen met een beperking – Iederin

Hier vind je de link naar de aangenomen motie.

Deel dit bericht