De Kamer wil dat er meer haast wordt gemaakt met invoering van inclusief onderwijs en verbeteringen in het passend onderwijs. Dat bleek gisteren tijdens het debat over passend onderwijs in de onderwijscommissie van de Tweede Kamer.
decoratief

Onder meer D’66, PvdA en Groen Links hebben erop aangedrongen dat er serieus werk gemaakt moet worden van inclusief onderwijs om uitsluiting van kinderen te voorkomen. Minister Wiersma zei daarop toe dat hij na de zomer met een stappenplan richting inclusief onderwijs komt. De inspanningen van de Kamer sluiten goed aan bij de oproep die Ieder(in) en ouderorganisaties hebben gedaan.

Zorg in onderwijs

Meerdere partijen vroegen om het snel ‘ontschotten’ van onderwijs en zorg. Want het regelen van zorg in het onderwijs gaat nu vaak mis. En de kinderen die zorg nodig hebben, kunnen niet wachten op de afloop van vijf jaar durende experimenten. De minister wil op aandringen van de Kamercommissie nu binnen een jaar gaan kijken welke wetswijzigingen alvast kunnen worden gerealiseerd.

Ouder- en jeugdsteunpunten

De Christen Unie was een van de partijen die wilde weten hoe het nu is gesteld met het inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten door de samenwerkingsverbanden. De minister zei toe bij dit proces ook Ouders & Onderwijs en Ieder(in) te betrekken.

Digitaal onderwijs

Voor een aantal fracties blijft fysiek onderwijs de norm. Toch spraken meerdere partijen zich uit voor het benutten van digitaal onderwijs voor thuiszitters en kinderen met een beperking of ziekte. Zo vroeg de VVD zich af of de al bestaande digitale school hiervoor kan worden gebruikt.

Deel dit bericht

Meer nieuws over