Vorige week heeft de Kamer een aantal moties aangenomen om de problemen met zorg in het onderwijs te verhelpen. Zo wil de Kamer dat er één loket komt waar alle ouders van leerlingen met een beperking terecht kunnen voor hulp en oplossingen bij de combinatie onderwijs, zorg en ondersteuning.

Deze motie sluit goed aan de wens van Ieder(in) en andere belangenorganisaties. Zij hebben er de afgelopen tijd op gewezen dat de problemen zich niet alleen voordoen in het onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Maar dat ze ook kinderen treffen die ondersteuning via zorgverzekeraar of gemeente nodig hebben.

Daarnaast is er ook een motie aangenomen over de gesprekshandleiding, die het gesprek tussen school en ouders over zorg in het onderwijs moet ondersteunen. Ook die handleiding moet voor alle kinderen met extra zorg of ondersteuning bruikbaar zijn.

Tot slot wil de Kamer ook dat kinderen met een Wlz-indicatie automatisch 9 dagdelen voor zorg in het onderwijs krijgen toegevoegd en niet weer door een ingewikkelde indicatieprocedure moeten.

Eerdere berichtgeving

Meer over Onderwijs
Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over