De versoepelingen zijn mooi, maar houd oog voor de groepen met een kwetsbare gezondheid, zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. Voorkom dat deze groepen achterop raken terwijl de samenleving weer open gaat. Ieder(in) doet deze oproep aan de Tweede Kamerleden en het kabinet. Zij praten op 24 juni over de versoepelingen tijdens het coronadebat in de Kamer.
moeder omarmt kind

Snelle versoepelingen

Vanaf 26 juni gaat de samenleving snelle versoepelingen tegemoet, waarbij de anderhalve meter afstand de belangrijkste norm blijft. Voor de meeste mensen is de heropening van de samenleving een opluchting en een belangrijke stap naar normalisering.

Er zijn echter ook gezinnen met mensen met een kwetsbare gezondheid die nog niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd kunnen worden. Zij zien zich ook nu geconfronteerd met veel onzekerheid over hun veiligheid, onder meer vanwege de delta-variant van het virus. Velen zullen nog voorzichtiger worden. Er is het reële risico dat zij zich uit angst voor besmetting verder terugtrekken van deelname aan de samenleving.

Deelname aan de heropende samenleving

Ieder(in) vraagt de Kamerleden en het kabinet scherp oog te blijven houden voor mensen met een kwetsbare gezondheid, onder wie veel mensen met een beperking of chronische aandoening. Juist tegen de achtergrond van de versnelde versoepelingen moeten we alert zijn op wat zij nodig hebben om zo veel als mogelijk het gewone leven op te pakken en op gelijke voet deel te kunnen nemen aan de heropende samenleving.

Behoud het goede van de maatregelen en ondersteuning

‘Schaf daarom niet alle maatregelen zonder meer af en behoud de vormen van ondersteuning die heel waardevol bleken’, vraag Ieder(in) in de brief. ‘Zoals de mogelijkheid tot onderwijs op afstand en oplossingen voor mensen om hun werk aan te passen wanneer dat bijvoorbeeld nodig is vanwege een gezinslid met een verhoogd risico. Er zijn immers nog steeds mensen die niet gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd kunnen worden.’

Monitor en rapporteer hoe de versnelde versoepelingen uitpakken

Ook vragen we het kabinet te monitoren of groepen mensen met een beperking of chronische ziekte bij het versneld heropenen van de samenleving niet op achterstand blijven of raken. Het liefst al na het zomerreces moet een eerste beeld over hoe het met deze groepen gaat, worden gedeeld met de Tweede Kamer.

CoronaCheck-app moet toegankelijk zijn

Op 1 juli wordt de CoronaCheck-app het digitale middel voor het vaccinatie en testbewijs. De CoronaCheck-app voldoet nog niet aan de criteria van digitale toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Ook de website www.testenvoortoegang.nl is nog niet toegankelijk en er is nog altijd geen telefoonnummer beschikbaar om een testafspraak te maken voor de toegang tot evenementen of andere sociale activiteiten. We benadrukken dat er een goed offline alternatief moet zijn voor digitale toepassingen, voor mensen die met apps of websites niet goed uit de voeten kunnen.

De brief aan de Tweede Kamer staat hieronder.

Deel dit bericht