De CG-Raad, MEE Nederland, Crossover en het NRF hebben samen met de Coalitie voor Inclusie een bijeenkomst georganiseerd voor Eerste en Tweede Kamerleden over het belang van het VN-verdrag. Tien kamerleden van verschillende politieke partijen lieten zich uitvoerig informeren. De CG-Raad is blij met deze belangstelling van Kamerleden. Dit vergroot de kans op spoedige ratificatie.

Een van de sprekers was Jan Ja≈ôab, vertegenwoordiger van de UN High Commissioner for Human Rights bij de Europese Unie. Hij benadrukte het belang van het verdrag als verlengstuk van bestaande mensenrechtenverdragen. Daarnaast gaf Nico Blok, econoom en ervaringsdeskundige, zijn persoonlijke visie op het verdrag. Tot slot belichtte Marjolein van de Brink van de Universiteit Utrecht de gevolgen van VN-verdragen voor Nederland.

Vragen

Na de bijeenkomst voor Kamerleden volgde een open bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen rond het VN-verdrag. Meer dan 60 mensen kwamen hierop af. Ook hier sprak Jan Ja≈ôab over de noodzaak van ratificatie. Daarnaast ging hij uitvoerig in op vragen:

  • Hoe verhoudt ratificatie zich tot de bezuinigingen van de laatste tijd?
  • Leidt ratificatie van het VN-verdrag tot revolutionaire veranderingen?
  • Welke rol en positie hebben gemeenten in het kader van het VN-verdrag?
  • Hoe kun je als individu signaleren dat gemeenten de rechten van het VN-verdrag niet naleven?
  • Is Nederland terughoudend met ratificeren omdat ze bang is voor de gevolgen van individuele aanspraken via de rechter?

De antwoorden van Jan Ja≈ôab kunt u lezen in de Impressie bijeenkomst VN-verdrag (download onderaan deze pagina). Deze uitvoerige impressie is gemaakt op basis van het verslag van een schrijftolk.

De bijeenkomst was een initiatief van Coalitie van Inclusie, een netwerkorganisatie van organisaties die strijden voor een inclusieve samenleving. De CG-Raad, MEE Nederland, Crossover en het NRF nemen deel aan de Coalitie.

Meer over VN-verdrag

362_20111212_verslag_bijeenkomsten_VN_verdrag – doc (98 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over