Ik heb bericht gekregen dat mijn huur met ingang van 1 juli wordt verhoogd. Daar ben ik niet blij mee. Ik heb ook al extra kosten vanwege een chronische ziekte. Het wordt wel heel duur allemaal zo. Kan ik bezwaar maken tegen deze huurverhoging?

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. Er zijn namelijk twee soorten huurverhogingen: de jaarlijkse reguliere huurverhoging en daar bovenop de inkomensafhankelijke huurverhoging. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, kun je tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging bezwaar maken. Let op: dit bezwaar moet je indienen vóór de ingangsdatum van je huurverhoging. Ook tegen de jaarlijkse reguliere huurverhoging kun je bezwaar maken, als de verhoging niet klopt.

Voorwaarde om bezwaar te kunnen maken

Om bezwaar te kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een indicatie voor verzorging voor minimaal één jaar lang en minimaal 10 uur per week (vastgesteld door een wijkverpleegkundige).
  • Je hebt een verblijfsindicatie (een Wlz-indicatie, afgegeven door het CIZ).
  • Je hebt een indicatie voor hulp bij dagelijkse handelingen (ADL-assistentie).
  • Je woning is aangepast op grond van een indicatie van de gemeente.
  • Jij of jouw huisgenoot heeft een mantelzorgwaardering ontvangen van de gemeente. Deze mantelzorger wordt verleend binnen hetzelfde huishouden.
  • Iemand in het huishouden is blind of heeft minder dan 5% zicht heeft. Je moet dat kunnen bewijzen met een brief van een oogarts of huisarts.

Je moet dus kunnen aantonen dat je aan één van deze voorwaarde voldoet, bijvoorbeeld met een indicatie of bewijs dat je een mantelzorgwaardering ontvangen heeft. Als je voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan zal geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaatsvinden, maar alleen een reguliere huurverhoging (meestal 2,3%).

Hoe zit het precies met de huurverhoging?

Er zijn dus twee soorten huurverhoging: de jaarlijkse reguliere huurverhoging en daar bovenop de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Veel huurders krijgen met ingang van juli 2022 te maken met een jaarlijkse huurverhoging. Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. Daarna mag de verhuurder de huur verhogen met 2,3% (3,3% vrije sector) en als je minder dan 300 euro kale huur betaalt, met maximaal 25 euro. Dit is de jaarlijkse reguliere verhoging. Ook tegen deze huurverhoging kun je bezwaar maken, als de huurverhoging niet klopt, te hoog wordt dan volgens het puntenstelsel mag of bij ernstige onderhoudsgebreken die niet worden verholpen.

Als iemand veel verdient kan de huurder de huur nog verder verhogen, afhankelijk van inkomen dus. Voor huurders met een middeninkomen max 50 euro en huurders met een hoog inkomen max 100 euro. Dit is de inkomensonafhankelijk huurverhoging.

Meer informatie (ook een voorbeeldbrief)

Op de website van het Juridisch Loket kun je meer lezen over het indienen van bezwaar tegen een huurverhoging: Bezwaar maken tegen huurverhoging | Het Juridisch Loket.

Daar vind je ook een voorbeeld brief tegen huurverhoging: Voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging | Het Juridisch Loket

 

Ook een probleem of vraag?

Stuit je op problemen die te maken hebben met je beperking of chronische ziekte? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in). De medewerkers van het meldpunt helpen je graag verder op weg met goede informatie of een goede doorverwijzing.

Let op: het Meldpunt van Ieder(in) kan niet actief ondersteunen bij het vinden van een individuele oplossing.

Bel 085 – 400 70 22 of mail naar meldpunt@iederin.nl

Bereikbaarheid Meldpunt
Dinsdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Woensdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 -16.00 uur
Donderdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

Deel dit bericht

Meer nieuws over