In april dit jaar heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid in stelling gebracht. De twee ambassadeurs van dit team trekken door het land en spreken burgemeesters en wethouders over de toegankelijkheid van hun websites en apps. Voor lokale belangenbehartigers biedt dit kansen om aan tafel te komen.

Gemeentewebsites nog weinig toegankelijk

De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van gemeentewebsites en –apps is nog zeer onder de maat. Gemeenten zijn verplicht hiervan werk te maken. Zolang dit niet goed is geregeld, kunnen mensen met een beperking niet volledig gebruik maken van hun gemeentewebsite of app. Voor een goed verbeterplan moeten gebruikers met een beperking betrokken worden.

Nú de kans om aan tafel te komen

Er liggen kansen voor jou als belangenbehartiger, om aan tafel te komen. Behalve het college van B&W zijn ook de gemeenteraden op de hoogte gebracht van het aanjaagteam. Zij hebben op 18 april een brief ontvangen van de VNG over de verplichtingen. Dat biedt voor jou aanknopingspunten om in gesprek te komen. We zetten de mogelijkheden om dit te doen op een rij.

Spreek je wethouder of gemeenteraad aan

Je kunt contact opnemen met je wethouder of enkele raadsleden en vragen naar de VNG-ledenbrief en het verbeterplan voor het toegankelijk maken van de website. Wil je weten of het aanjaagteam al bij jouw gemeente is geweest, of wanneer ze langskomen? Zodat je daarop kunt aanhaken? Stuur dan een mail naar Marlies Klooster van de VNG : marlies.klooster@vng.nl

Kom meer te weten over web-toegankelijkheid

Is het onderwerp digitale toegankelijkheid nog nieuw voor je? Bekijk dan onze toolkit ‘Maak je gemeentewebsite toegankelijk’. Op 27 oktober organiseert het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie een bijeenkomst speciaal voor lokale belangenbehartigers over dit onderwerp. Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar digitaleinclusie@iederin.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 maken de politieke partijen hun partijprogramma’s. Het is belangrijk dat het thema digitale toegankelijkheid een plek krijgt in deze programma’s. Wil je weten hoe je dat voor elkaar kunt krijgen? Hou dan de nieuwsbrief van Ieder(in) in de gaten. Begin oktober publiceren wij een toolkit voor lokale belangenbehartigers over de verkiezingen.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over