Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus om de nieuwe gemeenteraden te kiezen. De verkiezingen zijn bij uitstek het moment om als lokale belangenbehartiger bij de politieke partijen aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking. Met ons pamflet en informatieblad kun je als belangenbehartiger aan de slag.

Gemeenten gaan voor een heel belangrijk deel over hoe de zorg en ondersteuning voor hun inwoners is ingericht en hoe mensen met een beperking de komende jaren kunnen meedoen in hun gemeente en in de maatschappij.

Kandidaten

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kun je als lokale belangenbehartiger kansen aangrijpen om eigen – lokale – speetpunten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen. Ook is dit het moment om te zorgen dat partijen mensen met een beperking kandideren voor de gemeenteraad.

Campagne

De campagnetijd (van het najaar 2017 tot de verkiezingen op 21 maart 2018) leent zich uitstekend om toezeggingen aan de toekomstige raadsleden te ontlokken. Politieke partijen moeten dan ook duidelijk maken wat ze willen bereiken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dat gaat over meer dan zorg.

Belangrijk zijn ook werk en inkomen, wonen, onderwijs, vervoer en toegankelijkheid. Dit geldt ook tijdens de onderhandelingen – na de verkiezingen – over een nieuw college-akkoord. Daarin komt te staan wat het gemeentebestuur echt van plan is te gaan doen de komende vier jaar.

Toegankelijkheid

Als lokale belangenbehartiger kun je ook aandacht vragen voor de toegankelijkheid van partijbijeenkomsten en -informatie en de toegankelijkheid van de verkiezingen zelf (informatie, stemmen, stembureau).

Download hieronder het pamflet en informatieblad (als pdf of wordbestand).

1222_lokaal_manifest.docx – docx (33 KB)
1230_Informatieblad_Verkiezingen_2018.docx – docx (247 KB)
1217_Lokaal_manifest_gemeenteraadsverkiezingen_2018.pdf – PDF (73 KB)
1229_Informatieblad_Verkiezingen_2018.pdf – PDF (285 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over