De overheid rekent erop dat de buurt mensen met een verstandelijke beperking helpen met integreren in de maatschappij. Maar in de praktijk komen contacten tussen mensen zonder en met verstandelijke beperkingen niet tot stand. Dat concludeert Femmianne Bredewold in haar proefschrift Lof der Oppervlakkigheid.

Bredewold is onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was onlangs te gast op de algemene ledenvergadering van vereniging KansPlus.

Uit een enquête van KansPlus blijkt bovendien dat gemeenten in korte tijd nog heel veel moeten doen om mensen met een verstandelijke beperking goed op te kunnen vangen.

KansPlus: Gemeenten heeft mensen met een verstandelijke beperking niet in beeld

Femmianne Bredewold en haar onderzoek Lof de Oppervlakkigheid – Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische achtergrond en buurtbewoners

KansPlus is lid van Ieder(in)

Meer Ledennieuws
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over