Mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking zullen in de toekomst vaker zelfstandig gaan wonen of bij familie. Dit is een van de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg. Deze groep mensen zal in de toekomst dus vaker bij de huisarts komen met hun gezondheidsproblemen. Ieder(in) maakt zich zorgen hierover. Zeker omdat uit een recent onderzoek van NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, blijkt dat huisartsen zelf ook vinden dat ze kennis tekort komen.

Het onderzoek van NIVEL is gehouden onder de groep huisartsen die al mensen met een verstandelijke beperking in hun praktijk hebben. De huisartsen uit het onderzoek hebben het idee dat hun kennis van deze groep verbeterd kan worden. Te denken valt aan hun kennis over gedragsproblemen, psychische problematiek, maar ook over specifieke medische ziektebeelden die vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking of het syndroom van Down.

Meer tijd voor mensen met een verstandelijke beperking

Huisartsen geven aan dat ze graag meer tijd zouden hebben voor deze groep mensen en vinden dat de samenwerking met begeleiders en artsen uit de verstandelijk gehandicaptenzorg op een hoger plan getild moet worden.

Ieder(in) vindt dat als mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking een groter beroep doen op de huisartsenzorg, deze zorg er ook klaar voor moet zijn.

Berichtgeving website NIVEL
Publicatie onderzoek in tijdschrift Huisarts & Wetenschap

Deel dit bericht

Meer nieuws over