Het standaard persoonlijk kilometerbudget (pkb) van Valyspashouders is voor 2014 vastgesteld op 600 km. Een verhoging van 150 km. Positief, al hadden de CG-Raad en Platform liever gezien dat het budget verhoogd was naar 750 kilometer, zoals dat tot 2012 het geval was. Het hoge pkb blijft net als dit jaar 2250 kilometer.

Afgelopen september verhoogde staatssecretaris Van Rijn (VWS) al voor 2013 het budget van 450 naar 600 kilometer. Hij besloot hiertoe omdat het gebruik van Valys meer dan verwacht was afgenomen en er onderuitputting dreigde. Voor 2014 is het budget nu ook vastgesteld op 600 km. Valyspashouders krijgen daar binnenkort bericht over.

Andere aanbesteding

Vanaf 1 januari 2014 wordt het Valysvervoer door drie vervoerders uitgevoerd: de Rotterdamse Mobiliteitscentrale, Zorgvervoercentrale Nederland en Transvision (de Combinatie genoemd). Nu is het vervoer nog aanbesteed bij Connexxion Taxi Services.

Deel dit bericht

Meer nieuws over