Kinderen ontvangen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Deze wrange conclusie kan getrokken worden nu gemeenten al anderhalf jaar verantwoordelijk zijn voor de Jeugdhulp. Ieder(in), MEE Nederland, Per Saldo en Zorgbelang Nederland winden er geen doekjes om in een brief aan de Tweede Kamer.

Vooral kinderen die dringend specialistische hulp nodig hebben, komen in de problemen. Ze staan vaak lang op een wachtlijst voor ze eindelijk geholpen worden. En in veel gemeenten kunnen ouders niet of maar heel moeilijk een pgb krijgen voor het regelen van zorg voor hun kind.

Kinderen met een verstandelijke beperking

De organisaties trekken ook aan de bel over zogenaamde Wlz-indiceerbare kinderen met een verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen met forse beperkingen van wie iedereen dacht dat ze in de Wlz zouden komen. Inmiddels heeft het CIZ deze kinderen geïndiceerd. Nu blijkt dat een groot aantal van hen per 1 januari in de Jeugdwet terechtkomt. Gemeente zijn er niet op berekend om deze groep goed te helpen. Dus is het risico is groot dat de kwaliteit van de zorg zal verslechteren.

De brief van Ieder(in), MEE, Per Saldo en Zorgbelang Nederland is gericht op het Kamerdebat over de Jeugdzorg op 30 juni. Hieronder kunt u de brief downloaden.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over