De Kinderombudsman presenteerde onlangs een handreiking met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor hulp aan kinderen met complexe problemen of een ingewikkelde zorgvraag. De handreiking is een heldere leidraad voor passende kindzorg.

De Kinderombudsman krijgt heel regelmatig zaken voorgelegd over kinderen met een complexe zorgvraag. Daarbij gaat het om zorg die vaak niet direct voorhanden is. In de meeste gevallen gaat het dan om schrijnende situaties, waarin ouders al jaren zoeken naar de juiste zorg en vooral ook: naar de juiste instantie die hen daarbij wil helpen.

Kinderrechten

‚ Het doorzettingsvermogen van deze families is bewonderenswaardig. Maar als passende zorg uitblijft, kan dat desastreuze gevolgen hebben‚, zegt de Kinderombudsman. Reden waarom hij de handreiking samenstelde. Hij wijst er op dat volgens het VN-Kinderrechtenverdrag de (lokale) overheid verplicht is te zorgen voor passend aanbod aan kinderen met bijvoorbeeld gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Uiterst middel

De Kinderombudsman presenteert belangrijke uitgangspunten. Regel nummer 1 in de Handreiking: het kind en diens behoefte staan centraal, niet het aanbod. Bestaande programma’s mogen niet bepalend zijn voor welke zorg een kind krijgt. Als het nodig is, moet er passende nieuwe zorg worden geregeld op basis van de zorgbehoefte van het kind en de mogelijkheden van de ouders. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en ze moeten dus zelf de regie kunnen houden.

Handreiking

Deze en andere uitgangspunten, zoals de noodzaak van één opgroeiplek voor een kind en goede informatie voor gezinnen en belangenbehartigers, staan duidelijk uitgewerkt in de handreiking complexe zorg.

Ga hier naar de handreiking

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over