Professionals in de zorg zetten zich vrijwel altijd maximaal in voor de gezondheid van mensen. Toch worden er ook fouten gemaakt. Mensen met een beperking en chronisch zieken kunnen ontevreden zijn over de kwaliteit van hun zorg. Wat kunnen ze in zo‚ n situatie doen? Welke stappen kunnen ze ondernemen?

Rechten

In de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) isvastgelegd welke rechten een cliënt heeft als hij of zij een klacht heeft over de zorg. Ook staan daarin de verplichtingen die zorgaanbieders zorginstellingen hebben om klachten te behandelen.

Wat staat er in de wet?

  • Voor mensen met een beperking en chronisch zieken is het belangrijk te weten dat ze een klacht in kunnen dienen bij de zorginstelling of zorgaanbieder. Als dat niets oplevert, kunnen ze met de nieuwe wet gebruik maken van een laagdrempelige, onafhankelijke geschillenregeling. Daar komen bindende uitspraken uit voort. In de wet is onder meer afgesproken dat mensen makkelijk hun weg moeten kunnen vinden als zij een klacht willen indienen.
  • Alle zorgaanbieders en zorginstellingen zijn verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. In de wet staat dat cliëntenorganisaties betrokken moeten worden bij de oprichting van nieuwe geschillencommissies. Bovendien is in de wet afgesproken dat in de geschillencommissies mensen zitten die niet alleen weten hoe de wet in elkaar zit, maar ook weten wat het voor mensen betekent om een bepaalde aandoening te hebben.

Meer informatie is beschikbaar op de websites van
– de rijksoverheid: waar kan ik terecht met een klacht?
– het Landelijke Meldpunt Zorg: wat regelt de Wkkgz?

Deel dit bericht

Meer nieuws over