Staatssecretaris Klijnsma meldde de Kamer trots dat het aantal banen voor de baanafspraken ruimschoots is gehaald. Sinds 2013 zouden er al een kleine elf duizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Bij nadere beschouwing blijkt dat Klijnsma de groei van het aantal banen wel erg rooskleurig voorstelt. In werkelijkheid is vooral sprake van verschuiving van banen, niet van echte groei.

Met de werkgevers is afgesproken dat er eind 2015 zesduizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking zullen zijn gerealiseerd. De overheid zelf moet dan drie duizend banen voor haar rekening nemen. Volgens Klijnsma gaat dit ruim lukken. In totaal zouden er nu al een kleine elf duizend banen zijn bijgekomen, sinds de eerste nulmeting per 1 januari 2013.

Weinig echte groei

Bij deze rekensom valt echter een forse kanttekening te maken. Bij tweederde van de extra banen – zo‚ n zeven duizend banen – gaat het om mensen die via een SW-bedrijf zijn gedetacheerd bij een gewone werkgever. Hierbij gaat het grotendeels om al bestaande SW-banen die nu bij reguliere werkgevers zijn ondergebracht. Dit wordt door Jan Jaap de Haan directeur van Cedris, de brancheorganisatie van SW-bedrijven, bevestigd op Twitter.Dat is dus geen werkelijk groei van het aantal banen, hier is alleen sprake van een verschuiving.

Cedris plaatst op de eigen siite ook al grote vraagtekens achter de cijfers van Klijnsma. Cedris constateert dat er tot 2015 slechts 416 personen met een SW-indicatie extra aan het werk zijn geholpen.

Tijd voor echte banen

De conclusie is dat er maar een beperkt aantal banen voor mensen met een arbeidshandicap is bijgekomen. Ieder(in) vindt dan ook dat het doel van baanafspraken – meer mensen met een beperking aan het werk! – nog niet is gehaald. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig. Zeker als je bedenkt dat er, zoals Cedris meldt, nog eens vijf duizend mensen uit de sociale werkvoorziening gaan stromen, alleen in 2015. Zonder extra inspanning kan de werkgelegenheid voor mensen met een beperking dus zelfs gaan afnemen in plaats van toenemen.

Werkgevers

Het goede nieuws is natuurlijk wel, dat reguliere werkgevers sinds 2013 duidelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk hebben geholpen. Zij hebben, zou je kunnen zeggen, banen overgenomen van de SW-bedrijven. Dat is in ieder geval een mooi begin. Maar niet meer dan dat. Er moet nog veel gebeuren willen de baanafspraken echt een succes worden.

Lees hier het artikel van Cedris.

Update 10 juli: Cliëntenorganisaties sturen brandbrief aan Klijnsma

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over