Mensen met een beperking ervaren regelmatig moeilijkheden om van A naar B te komen. Door problemen in het doelgroepenvervoer kunnen mensen soms niet naar een verjaardag, op familiebezoek of ze missen andere belangrijke afspraken. Dit blijkt uit onderzoek dat het College voor de Rechten van de Mens heeft laten uitvoeren om te zien hoe het staat met het doelgroepenvervoer in Nederland.
Taxi chauffeur bedient rolstoellift voor een passagier.

Ieder(in) heeft meegewerkt aan het onderzoek en we herkennen de knelpunten en conclusies. Wij roepen overheden en vervoerders op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport. We vinden het jammer dat het onderzoek niet specifiek is ingegaan op het leerlingenvervoer omdat de problemen hier het grootst zijn. Het rapport geeft wel aan dat veel van de bevindingen van toepassing op het hele stelsel van het doelgroepenvervoer en dus ook op leerlingenvervoer. Dit is ook iets wat Ieder(in) herkent.

Belangrijke aanbevelingen uit het rapport zijn:

Houd rekening met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het onderzoek toont aan dat de behoeften van reizigers met een beperking niet centraal staan in het doelgroepenvervoer. Beslissingen worden vaak op basis van kosten genomen, zonder aandacht voor wat mensen echt nodig hebben.

Betrek mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties

Personen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden onvoldoende betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van wetgeving en beleid, zoals voorgeschreven door het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Integreer mobiliteit: openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

Het onderzoek wijst uit dat het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer momenteel als afzonderlijke vraagstukken worden behandeld. Ze zouden als één geheel beschouwd moeten worden. Besluiten binnen het doelgroepenvervoer hebben namelijk impact op de positie van mensen met een beperking in het openbaar vervoer en vice versa.

Meer sturing door de Rijksoverheid

De ministeries van IenW en VWS zouden een sterkere regierol moeten innemen als het gaat om het doelgroepenvervoer. Deze rol moet worden geïntegreerd in de meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking die momenteel ontwikkeld wordt.

Lees het volledige onderzoek en alle aanbevelingen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Deel dit bericht