Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten. Zij dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen. Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing. Ieder(in) heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor deze mensen. En ook voor de mensen die wonen in woongroepen. Deze week wordt er in verschillende debatten over dit onderwerp gesproken.

Prijsplafond helpt onvoldoende

Om te voorkomen dat Nederlanders de energierekening niet meer kunnen betalen, komt het kabinet met een prijsplafond voor gas en stroom. Voor sommige mensen met een beperking of chronisch ziekte is deze oplossing niet toereikend. Zij zijn afhankelijk van elektrische hulpmiddelen en zorggerelateerde stookkosten, verbruiken soms wel drie of vier keer zoveel stroom dan de gemiddelde Nederlander. Zonder maatwerkoplossing komen zij mogelijk in grote financiële problemen.

Noodzakelijke apparaten

Het prijsplafond wordt gebaseerd op energieverbruik van de gemiddelde Nederlander. Er wordt aangenomen dat als je boven dit plafond zit, je energie verspilt. En dat doet geen recht aan de mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte meer energie verbruiken dan gemiddeld omdat zij extra moeten stoken, één of meerdere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur moeten gebruiken. Bijvoorbeeld een tillift, elektrische rolstoel, een drukverlagend matras of beademingsapparatuur. Dat is geen verspilling, maar een noodzaak om te kunnen leven. Wat heb je aan een elektrisch hulpmiddel als je je de elektriciteitskosten niet kunt veroorloven.

Financiële problemen door exploderende energiekosten

Het gaat om mensen die vaak al schommelen tussen het bestaansminimum en het wettelijk minimumloon. Meerkosten boven het plafond kunnen niet betaald worden. En middelen om te verduurzamen zijn er ook niet. De leefsituatie van mensen met een beperking is zelfs nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen.

Vergeten groep: mensen met een beperking in woongroepen

Ook voor de mensen met een beperking die wonen in woongroepen, zoals de Thomashuizen of de pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven, is dringend een specifieke oplossing nodig.

Het gaat om mensen in woongroepen die vaak vanwege administratieve redenen gekozen hebben voor één aansluiting voor gas en elektra (en één energiecontract). In veel gemeenten komen woongroepen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Daarnaast zullen zij – vanwege het aantal bewoners – ver boven het energieplafond uitkomen. Alleen al het effect van de stijgende energiekosten op de bestaanszekerheid van deze mensen is enorm. Daar komt de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud nog bij.

Inzet Ieder(in)

In reactie op de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, hebben wij meteen onze zorgen geuit over mensen die te maken hebben met onvermijdbaar extra energieverbruik vanwege hun aandoening. Wij hebben de schrijnende situatie van deze mensen onder de aandacht gebracht bij het kabinet en de partijen in de Tweede Kamer. Wij zullen de debatten over de stijgende energiekosten en dreigende armoede scherp volgen en blijven alert op de voorstellen van het kabinet.

Aandacht in de media

In verschillende media is aandacht geweest voor dit probleem waarbij ervaringsdeskundigen ook over hun schrijnende situatie hebben verteld.

RTL Nieuws: Harry afhankelijk van energievretende hulpmiddelen: ‘Ik kán niet zuinig doen’ | RTL Nieuws

RTV Drenthe: Armoedeval dreigt voor chronisch zieke Assenaar ondanks prijsplafond – RTV Drenthe

Hart van Nederland: #CrisisvanNL | Energieplafond heeft voor chronisch zieken geen zin: ‘Hulpmiddelen zijn energieslurpers’ | Hart van Nederland

EenVandaag: Gehandicapten wachten nog steeds op oplossing overheid voor hoge energierekening: ‘Kan beademingsapparaat niet uitzetten’ – EenVandaag (avrotros.nl)

NRC: Chronisch zieken hebben weinig baat bij het prijsplafond: ‘Het voelt als een oneerlijke strijd’ – NRC

NRC Vandaag (podcast): Het prijsplafond: voor tienduizenden mensen werkt het niet – NRC Vandaag | Podcast op Spotify

NU.nl: Chronisch zieken zijn veel kwijt aan energiekosten, maar krijgen geen extra steun | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Volkskrant: Hoe krijgt Corrie Storm genoeg lucht als ze de energierekening niet meer kan betalen? (volkskrant.nl)

Deel dit bericht