Wilt u leren hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie? Kom dan naar de training: ‘Maak je sterk voor werk’!

Voor wie
De training is voor:

  • Iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een beperking.
  • Actieve mensen binnen lokale of regionale patiënten-, cliënten- en familieorganisaties.
  • Lokale en regionale belangenbehartigers.
  • Leden van wsw-, wmo- participatie-, UWV-raden en regionale cliëntenraden.

Programma
De training bestaat uit twee delen.

Deel 1 – U krijgt informatie over de gemeentelijke structuur en de formele en informele wegen voor belangenbehartiging. U krijgt handvatten om de belangen van uw achterban in kaart te brengen.

Deel 2 – Wat is de lokale problematiek op het gebied van arbeidsparticipatie? En hoe kunt u achterbanleden een stap verder helpen? Aan de hand van casussen uit de praktijk leert u om oplossingsmogelijkheden te bedenken. Ook komen de lokale voorzieningen om arbeidsparticipatie te bevorderen aan bod.

Na het volgen van de training kunt u meteen aan de slag. U kunt bijvoorbeeld:

  • Voorlichting geven aan of deelnemen in een lokale raad (sociaal domein-, wmo-/wsw- of participatieraad) en/of regionale raad (regionale cliëntenraad, UWV-raad), om zo de stem van de cliënt te versterken.
  • In gesprek gaan met betrokken partijen, zoals werknemers, werkgevers, vakbonden en gemeenteraadsleden, om hun ervaringen en signalen te horen over werken met een beperking.
  • Mensen met een beperking (uit uw achterban) informeren over de bestaande voorzieningen wanneer zij problemen ervaren op het gebied van arbeidsparticipatie.

Waar en wanneer

Assen
Dinsdag 6 juni, 10.00 – 15.00 uur, Deel 1
Dinsdag 20 juni, 10.00 – 15.00 uur, Deel 2

Apeldoorn
Donderdag 8 juni, 10.00 – 15.00 uur, Deel 1
Dinsdag 27 juni, 10.00 – 15.00 uur, Deel 2

Alkmaar
Dinsdag 13 juni, 10.00 – 15.00 uur, Deel 1
Dinsdag 4 juli, 10.00 – 15.00 uur, Deel 2

Middelburg
Donderdag 15 juni, 10.00 – 15.00 uur, Deel 1
Donderdag 13 juli, 10.00 – 15.00 uur, Deel 2

Kosten
De training, inclusief lunch, is gratis. Uw reiskosten worden vergoed: op basis van het overlegde treinkaartje, of een benzinekostenvergoeding van max. 19 cent per km. Hiervoor moet u wel aangesloten zijn bij een vereniging van één van de samenwerkende koepelorganisaties of lid zijn van een lokale of regionale cliëntenraad.

Aanmelden
Per blok kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Wees er daarom snel bij en meld u nu aan! U kunt u aanmelden via dit digitale aanmeldingsformulier. Het is de bedoeling dat u beide delen volgt.

In de training wordt ingegaan op lokale problematiek. Het is dus raadzaam om de training in uw eigen provincie of regio te volgen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over