In 2015 zal de overheid het VN-Verdrag ratificeren. Hierin staat onder meer dat kinderen met een beperking of chronische ziekte recht hebben op inclusief onderwijs. Ieder(in) wil samen met u de betekenis van inclusie in onderwijs verkennen. Speciaal voor u als lidorganisatie en uw achterban organiseert Ieder(in) op donderdag 13 november een speciale werkbijeenkomst hierover in Almere. Deelname is gratis.

Tijdens deze frisse, interactieve werkbijeenkomst gaan we in op de verschillen tussen passend- en inclusief onderwijs en verkennen we het begrip inclusief onderwijs aan de hand van aansprekende voorbeelden. Zo tonen we u een film met een voorbeeld van inclusief onderwijs uit de Verenigde Staten, waar ze inmiddels goede ervaringen hebben met inclusief onderwijs. Maar we gaan ook aan het werk in kleine groepen om vraagstukken over inclusief onderwijs te bespreken en mogelijke oplossingen te bedenken.

Programma

Ieder(in) verzorgt het programma van de bijeenkomst samen met Agnes van Wijnen en Heleen Hartholt van het project In1School.

14:00 Opening door Illya Soffer, directeur Ieder(in)
14:15 Inleiding door Agnes van Wijnen & Heleen Hartholt van het project In1School

  • Film van voorbeeld van een Nederlandse school
  • Toelichting op de verschillen tussen passend onderwijs en inclusief onderwijs
  • Relatie tussen VN-verdrag en onderwijs
  • Wat brengt inclusief onderwijs?
  • Ruimte om vragen te stellen, zorgen te delen, kansen te benoemen

15:00 Film van een voorbeeld uit Verenigde Staten

  • Daarna in 5 groepen aan het werk. Elke groep krijgt een vraagstuk op te lossen met betrekking tot inclusief onderwijs.

16:00 Terugkoppeling plenair
17:00 Afsluiting met een videoboodschap

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deze werkbijeenkomst. Aanmelding loopt tot 4 november.

Meer lezen over project In1School
Meer nieuws voor leden
Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over