UPDATE: de stemming is uitgesteld naar januari - Op dinsdag 20 december bespreekt de Eerste Kamer voor de tweede keer het voorstel om de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. Omdat het om een Grondwetswijziging gaat gelden speciale regels: het voorstel moet niet één maar twee keer door beide Kamers. Bij de stemming op 20 december is een 2/3 meerderheid nodig. Als handicap toegevoegd wordt sluit Ieder(in) een ruim 10 jaar durende lobby met succes af.
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.

Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet is de basis voor de bestrijding van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. Dit betekent dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. Het is verboden om iemand te discrimineren op welke grond dan ook. In de Grondwet staan godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, geslacht en ras als specifieke discriminatiegrondslagen genoemd. Het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA voegt daar nu de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid aan toe.

De toevoeging van seksuele gerichtheid is een fel-gekoesterde wens van het COC, de organisatie die zich sterk maakt voor de LHBTI+ mensenrechten. Ieder(in) staat daar vanzelfsprekend achter.

Verandering is hard nodig

Sinds Nederland het VN-verdrag Handicap in 2016 ondertekend heeft, is door verschillende partijen hard gewerkt aan de invoering van het verdrag. Maar nog altijd hebben mensen met een beperking of chronische aandoening forse achterstanden en ervaren zij uitsluiting in hun dagelijks leven. Door de grondslag handicap in de Grondwet op te nemen, wordt benadrukt dat uitsluiting van mensen met een beperking niet kan en het voorkomen van uitsluiting en discriminatie extra aandacht nodig heeft. Het vormt hiermee een belangrijke opdracht en aanmoediging voor overheid en andere partijen om de positie van mensen met een beperking echt te verbeteren.

Volg de behandeling in de Eerst Kamer live!

Een verandering van de Grondwet is best wel bijzonder, want dat gebeurt niet zo vaak. Je kunt het hele debat hier live volgen.

Het debat start op 20 december om 09.00 en duurt tot 11.45 uur. De beantwoording van de vragen is van 15.30 tot 17.15 uur. Het vervolgdebat is van 19.45 tot 21.30 uur. En de stemmingen  zijn van 21.35 tot 21.45 uur.

Op de website van de Eerste Kamer vind je informatie over de toegankelijkheid van het debat: https://www.eerstekamer.nl/begrip/bezoekinformatie

Eerdere berichtgeving over toevoeging van handicap aan artikel 1 van de Grondwet:
https://iederin.nl/opnemen-van-handicap-in-artikel-1-van-de-grondwet-komt-dichtbij/

Deel dit bericht