Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners, belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere cliëntondersteuning. Een gemeente aanmelden voor deze laatste ronde kan tot 7 februari.

Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om zorg of andere hulp zo goed mogelijk te regelen. Cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening voor iedereen die vragen heeft over zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner.

Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die willen werken aan het verbeteren van cliëntondersteuning en de bekendheid daarvan.

Dit is de laatste wervingsronde voor dit project. Denk je dat jouw gemeente het goed doet of zich hiervoor wil inzetten? Meld de gemeente voor 7 februari als een mogelijke nieuwe koploper. Op dinsdag 2 maart is de startbijeenkomst met nieuwe koplopers gepland.

Extra geld voor betere cliëntondersteuning

Gemeenten of regionaal samenwerkende gemeenten die koploper worden, kunnen nog een beroep doen op extra geld voor de periode 2021-2022. Het Koploperproject maakt de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en bewoners mogelijk.

Koplopers organiseren activiteiten om in hun regio het belang van de cliëntondersteuning uit te dragen en goede voorbeelden te geven.

92 gemeenten hebben in de afgelopen drie jaar al als koploper gewerkt aan het verbeteren van de cliëntondersteuning. Meer informatie over de koplopers cliëntondersteuning is te vinden bij Movisie.

Aanmelden en informatie

Aanmelden van een gemeente kan tot uiterlijk 7 februari bij Daphne van Eden (D.vanEden@movisie.nl) of via telefoonnummer 06 55440567. Voor meer informatie over deze nieuwe ronde kun je ook contact opnemen met Mieke van Opstal, m.vanopstal@iederin.nl.

Hieronder is meer informatie te vinden over het project en het aanmelden.

Deel dit bericht