Veel mensen met een Wajong-uitkering verliezen de komende jaren een deel van hun uitkering, omdat ze bij een partner of ouders inwonen. Het inkomensverlies kan oplopen tot wel 33%. Dit blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de CG-Raad en Platform VG.

Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Wajongers die gedeeltelijk kunnen werken, gaan dan vallen onder de bijstandswet (WWB). Daar krijgen ze te maken met de kostendelersnorm. Dit betekent dat ze een forse korting op hun uitkering krijgen als ze bij hun ouders of partner inwonen.

Enkele voorbeeldberekeningen

Een Wajonger die bij een partner inwoont met minimumloon verliest 33% Een Wajonger die inwoont bij iemand met bijstandsuitkering verliest 21% Een Wajonger die inwoont bij ouders met bijstandsuitkering verliest 20% Een meerderjarige Wajonger die inwoont bij ouders met modaal inkomen verliest 10%

Onverantwoord

De CG-Raad vinden deze inkomensachteruitgang onverantwoord. De lagere uitkeringen zijn bedoeld om mensen te prikkelen om aan het werk te gaan. Maar dan moeten zij wel een reële kans hebben op werk. En daarvan is eigenlijk geen sprake.

Staatssecretaris Klijnsma heeft weliswaar afspraken gemaakt met werkgevers over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten. Maar zeker de eerste jaren is dit een druppel op een gloeiende plaat. Want het betreft slechts enkele duizenden arbeidsplaatsen per jaar. En niet alle arbeidsgehandicapten komen ervoor in aanmerking.

Daar komt nog bij dat werkgevers en werknemers niet kunnen rekenen op de noodzakelijke voorzieningen en ondersteuning. Omdat er bezuinigd wordt op de budgetten.

Uitsluiting

Staatssecretaris Klijnsma grijpt heel fors in in de inkomens, zonder deze mensen perspectief te bieden op werk. Dat leidt uiteindelijk tot uitsluiting, vinden de CG-Raad en Platform VG. Precies het tegengestelde van wat Klijnsman zegt dat ze wil bereiken.

Eerder vandaag kwam de SP al naar buiten met zorgelijke cijfers over de inkomens van mensen met een arbeidsbeperkingen de bijstand. Het moge duidelijk zijn, de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt voor de CG-Raad en Platform VG bevestigen dit beeld volledig.

Arbeidskansen

Begin januari brengen de CG-Raad en Platform VG een uitgebreid rapport uit over de Participatiewet en wat het betekent voor (uitvoerende) gemeenten en voor de arbeidskansen van de schillende groepen arbeidsgehandicapten.

Downloads:

22_201312_Nibud_rapport_Inkomenseffecten_Participatiewet_en_kostendelersnorm_WWB-1.pdf – PDF (293 KB)

Deel dit bericht