Er komen steeds vaker signalen van mensen die in de knel raken omdat zij geen passende zorg en ondersteuning krijgen. Of hiervoor teveel moeten betalen. Daarnaast geven mensen aan dat informatie over de veranderingen in de zorg nog steeds niet duidelijk is.

Om de politiek hierop stevig te kunnen aanspreken, wil Ieder(in) van dit probleem een completer en actueel beeld te krijgen. Daarom de volgende oproep:

Stapelen de extra kosten voor zorg zich op?
Moet u steeds meer zelf betalen?
Krijgt u geen financiële ondersteuning?
Ziet u om financiële reden af van zorg die u wel nodig heeft?
Weet u niet goed op welke zorg u nog recht heeft?
Weet u niet goed waar u moet zijn?
Is de zorg of ondersteuning die u krijgt niet passend?

Meld dit bij het Nationale Zorgnummer van de gezamenlijke patiëntenorganisaties. Uw melding is een belangrijk signaal!

Melden kan per telefoon, 0900-2356780 (20 cent per gesprek) of door contact met ons op te nemen.

Wilt u uw verhaal eventueel ook in het nieuws op tv of radio of in de krant vertellen, laat dat ook weten. Stuur dan een mail naar de persvoorlichter van Ieder(in) Rolf Smid: r.smid@iederin.nl

Rond Prinsjesdag zal er veel media-aandacht voor dit onderwerp zijn.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over