Ieder(in) krijgt regelmatig signalen dat kinderen geen Wlz-indicatie krijgen, terwijl ze wel voldoen aan de toegangscriteria voor de Wet langdurige zorg. Ook lijken er verschillen per indicatiesteller te zijn, bijvoorbeeld in de beoordeling van gebruikelijke zorg. Heeft uw kind hiermee te maken? Laat het ons weten.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wil naar deze kwestie kijken. Maar daarvoor zijn concrete beschrijvingen nodig van wat er misgaat. Daarom roepen wij ouders op om problemen met de indicatie van hun kind aan ons te melden. Bijvoorbeeld als uw kind volgens u onterecht door het CIZ is (terug) verwezen naar de gemeente. Er moet dus wel sprake zijn geweest van een echte aanvraag (niet telefonisch informeren bij het CIZ). De situatie zal dan opnieuw door het CIZ worden beoordeeld. Ook als de bezwaartermijn inmiddels is verlopen.

U kunt uw ervaringen melden bij d.kloosterman@iederin.nl of (06) 46291032.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over