De zorgbranche en de zorgaanbieders hebben kritische vrienden nodig. Alleen dan lukt het om goede invulling te geven aan het VN-verdrag Handicap. Een zaal vol kritische vrienden was bij elkaar gebracht door Ieder(in), LFB en brancheorganisatie VGN op 17 januari j.l. Bestuurders en beleidsmakers, maar vooral veel ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners.

‚ Er gebeurt al veel door en in de sector, maar we zijn benieuwd wat we nog meer kunnen leren van elkaar en wat er nog beter kan‚, aldus Frank Bluiminck, directeur van brancheorganisatie VGN.
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), namens de Alliantie VN-verdrag, Het verdrag is een mooie basis om samen met de mensen om wie het gaat te werken aan de verbetering van zorg en ondersteuning, onderwijs, dagbesteding/werk, vervoer en wonen. Die verbeteringen zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Rode loper

De deelnemers kwamen via een rode loper binnen. Henk van Dijk trapte de bijeenkomst af. Hij heeft vanaf zijn achtste in instellingen gewoond. In het begin op slaapzalen met 24 andere kinderen. Toen hij 30 was kreeg hij een eigen kamer. Alles werd voor hem bepaald. Henk, Kan je je je dat voorstellen?‚ Pas op vijftigste werd hem de vraag gesteld, Wat wil jij zelf?.
Inmiddels woont Henk zelfstandig, met een beetje begeleiding. Hij doet zelf zijn boodschappen, hij kookt en hij geeft workshops om te vertellen over zijn ervaringen. Hij vind het fijn om zelf te bepalen wat er gebeurt en hoe het gebeurt., Niemand is perfect‚ zegt Henk., We hebben allemaal zo onze beperkingen.

Maak het praktisch

Het gesprek ging over de vele verschillende onderwerpen in het VN-verdrag Handicap, zoals zorg, werken, onderwijs, dagbesteding, eigen regie en keuzevrijheid, wonen, toegankelijkheid, vervoer, vrije tijd en zingeving. Over de uitgangspunten van het VN-verdrag is geen discussie, daar is iedereen het over eens. Maar hoe maak je die algemene uitgangspunten nu concreet voor organisaties? Wat kan de VGN morgen doen om daarmee aan de slag te gaan? Met dank aan alle kritische vrienden is er toch een mooie wand vol praktische tips gemaakt. VGN gaat samen met Ieder(in) aan de slag met die tips. Er is ook een enquète gehouden onder VGN-leden – de zorgaanbieders – over hoe zij omgaan met het VN-verdrag. De resultaten daarvan worden nog gecombineerd met de tips die deze dag naar voren kwamen. Meer weten? Neem contact op met Jan Visscher, beleidsmedewerker VGN (jvisscher@vgn.nl).

Deel dit bericht

Meer nieuws over