Voor de banenafspraak tussen werkgevers en overheid moeten volgens Ieder(in) alle mensen met een beperking meetellen. En niet alleen mensen die onder het Wettelijk minimum loon (WML) verdienen, zoals in het huidige wetsvoorstel het geval is. Gelijke behandeling en gelijke kansen zijn essentieel. Maandag 15 september organiseert de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een hoorzitting over de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Ieder(in) heeft begin dit jaar in een brief al aangegeven tegen de scherpe afbakening van de doelgroep in de banenafspraak te zijn zoals nu in het voorstel staat. De regeling zelf vindt Ieder(in) wel te verkiezen boven het quotum arbeidsbeperkten. Het quotum is enkel een laatste drukmiddel; het kan stigmatiserend werken en brengt de inclusieve samenleving niet dichterbij.

Gelijke kansen op werk

In het kader van gelijke behandeling moet er volgens Ieder(in) geen onderscheid worden gemaakt in verdiencapaciteit. Door alle mensen met een arbeidsbeperking onder de doelgroep te laten vallen, krijgen zij allen meer kans op werk en werkgevers meer ruimte om mensen aan te nemen.

Hoorzitting

Voor de hoorzitting is Harry Haddering uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Haddering is directeur van TOON, de belangenvereniging van en voor alle mensen met een arbeidshandicap. Ieder(in) heeft een bijdrage geleverd aan zijn inbreng. Daarnaast heeft de Landelijke CliëntenRaad (LCR ) een position paper ingestuurd. Ieder(in) heeft zitting in de LCR.

Oproep voor aanwezigheid bij de hoorzitting

De hoorzitting in deTroelstrazaal van de Tweede Kamer is openbaar. Iedereen die dat wil, kan maandag erbij aanwezig zijn. Ieder(in) spoort mensen met een arbeidsbeperking aan om aanwezig te zijn bij de hoorzitting. Uw aanwezigheid geeft de, doelgroep‚ een gezicht, u laat zien om wie het eigenlijk gaat.

Agenda Tweede Kamer
Inbreng van Harry Haddering, TOOON
Position paper LCR

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over