Met een online kick-off ging op 16 april voor 26 nieuwe koplopergemeenten het programma Koplopers Cliëntondersteuning van start. Deze vierde groep gemeenten brengt het totaal aantal deelnemende gemeenten op 92. Binnen het programma gaan gemeenten aan de slag om de bekendheid, het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning.

De nieuwe en tevens laatste groep deelnemers aan het vierjarige Koplopers-programma bestaat uit de gemeenten: Veere, Alblasserdam, Vught, Hendrik-Ido-Ambacht, Rheden, Beekdaelen, Eindhoven, Stadskanaal, Ede, Westerkwartier, Meierijstad, regio Friesland (met 3 gemeenten), Neder-Betuwe, Goirle, Landgraaf, Weert, regio Achterhoek (met 8 gemeenten).

Meer weten over de ambities van de verschillende gemeenten? Bekijk dit document met een beschrijving per gemeente.

Oplossingen vinden

Niet iedereen weet de weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Jeugdwet. Wat zijn mogelijkheden om zorg en ondersteuning te krijgen? Wat wordt van inwoners zelf verwacht? Cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen. Bijvoorbeeld voor zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten hebben vaak grote problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Cliëntondersteuning is gratis voor alle inwoners van de gemeente. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijk voor mensen die zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer weten over cliëntondersteuning of het Koploperproject?

Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS) en wordt ondersteund door Movisie. Meer informatie is ook te vinden op www.movisie.nl/clientondersteuning

Wil je ervaringen delen over cliëntondersteuning? We zien je graag op Klink.

Deel dit bericht

Meer nieuws over