Ieder(in) presenteert de laatste jaarverslagen van CG-Raad en Platform VG, de rechtsvoorgangers van Ieder(in). Omdat beide organisaties in 2013 al op veel terreinen nauw hebben samengewerkt, zijn de jaarverslagen gebundeld in één gezamenlijke uitgave. De uitgave is een historisch document. Het markeert het einde van de CG-Raad en Platform VG en tegelijkertijd de start van de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in).

2013 is in alle opzichten een overgangsjaar geweest. Er is intensief gewerkt aan het voltooien van de fusie. Tegelijkertijd hebben Platform VG en CG-Raad samen met de achterban ook in het drukke fusiejaar veel werk verzet om de maatschappelijke positie van mensen met een beperking en chronische ziekte te versterken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over