Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere cliëntondersteuning. De laatste ronde.

Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om zorg of andere hulp zo goed mogelijk te regelen. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere cliëntondersteuning.

Dit is de laatste wervingsronde voor dit project. Denk je dat jouw gemeente het goed doet of zich hiervoor wil inzetten? Meld de gemeente voor 13 maart aan als een van de nieuwe koplopers.

Waarom koplopergemeente worden?

Gemeenten of regionaal samenwerkende gemeenten die nu koploper worden, kunnen nog een beroep doen op extra geld voor de periode 2020-2021. Het Koploperproject maakt de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners mogelijk. Koplopers organiseren activiteiten om in hun regio het belang van de cliëntondersteuning uit te dragen en goede voorbeelden te geven.

66 gemeenten kunnen zich al koploper noemen. Meer informatie over de koplopers cliëntondersteuning is te vinden bij Movisie

Aanmelden van een gemeente kan tot uiterlijk 13 maart bij Marion Herder (Movisie), via m.herder@movisie.nl of 06-55440514.

Hieronder is meer informatie te vinden over het project en de aanmeldingsprocedure.

Deel dit bericht