Er zijn structurele wijzigingen nodig zodat iedereen kan voorzien in levensonderhoud en mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het nodig om bestaanszekerheid duurzaam te verbeteren, zodat mensen weten welke vaste in- en uitgaven ze elke maand hebben. De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) onderdeel van is, roept de Tweede Kamer op om nu door te pakken en bestaanszekerheid structureel te regelen.
decoratief.

De Tweede Kamer vergadert woensdag 8 februari over het armoede- en schuldenbeleid. De Landelijke Armoedecoalitie doet in een brief voorstellen die een duurzame verbetering van de bestaanszekerheid opleveren.

Specifiek voor mensen met een beperking wordt een oproep gedaan om een oplossing te bieden voor hoge energiekosten door bijvoorbeeld gebruik van hulpmiddelen. Dit kan door een duidelijke landelijke beleidsregel of aanwijzing voor gemeenten. De huidige mogelijkheden schieten ernstig tekort en leiden tot rechtsongelijkheid.

Om werk lonend te maken voor mensen met chronische ziekte en/of beperking willen wij dat het vrijlaten van het bijverdienen gelijk wordt getrokken aan de Wajong tot 30%.

Lees hieronder de brief van de Landelijke Armoedecoalitie aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht