NSGK organiseert op 2 oktober aanstaande een bijeenkomst voor belangenbehartigers die op scholen over het leven met een beperking vertellen en op die manier de beeldvorming beïnvloeden. De dag is bedoeld voor vrijwilligers en beroepskrachten van belangenorganisaties, gehandicaptenplatforms, afdelingen van gehandicaptenorganisaties, lokale gehandicaptenraden en andere belangstellenden. Ook mensen die nog geen voorlichtingen of gastlessen geven maar dit wel graag willen gaan doen, zijn van harte uitgenodigd. De vraag die centraal staat is hoe je beeldvorming aan de orde kunt stellen en positief kunt beïnvloeden.

Voorlichters willen het beeld van mensen met een handicap in de samenleving verbeteren. Nog te vaak wordt gedacht dat mensen met een beperking zielig, eng of minderwaardig zijn. Dit doen zij door voorlichtingen te geven op (basis)scholen: door te laten zien én ervaren hoe het is om te leven met een beperking. NSGK ondersteunt dit belangrijke werk door het jaarlijks organiseren van een landelijke bijeenkomst waarin de voorlichters elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en nieuwe ideeën en inhoudelijke inspiratie kunnen opdoen.

Positieve beïnvloeding van beeldvorming

In het ochtendprogramma verzorgt de Stichting Samen Sterk tegen Stigma een presentatie over wat nodig is om de beeldvorming positief te beïnvloeden en welke rol je daar zelf in speelt. Aansluitend wordt de inhoud van de presentatie vertaald naar ieders eigen werkpraktijk. Na de lunch kan gekozen worden uit vier workshops waarin voorbeelden van verschillende gastlessen worden getoond en besproken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over