Op aandringen van de CG-Raad komt er in 2011 een landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten. De kaarten krijgen een nummer waarmee parkeerwachters kunnen nagaan of de kaart geldig is. Dit moet diefstal van en fraude met parkeerkaarten tegengaan. Pascal Budding, hoofd Collectieve Belangenbehartiging van de CG-Raad vertelt hierover in het tv-programma, Hart van Nederland.

De CG-Raad is blij met de invoering van het registratiesysteem. De verwachting is dat het de diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten effectief zal tegengaan. De CG-Raad hoopt en verwacht dat alle gemeenten bereid zijn mee te doen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is positief over het systeem.

Illegaal en gratis parkeren

Diefstal van parkeerkaarten voor gehandicapten is een bekend probleem. De kaarten worden gebruikt om illegaal en gratis te parkeren. Parkeerwachters kunnen momenteel nog niet zien of een kaart geldig is of niet. De CG-Raad maakt zich al jaren hard voor een systeem waardoor dit wel gecontroleerd kan worden om fraude aan banden te leggen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft recentelijk toegezegd dat het registratiesysteem er begin 2011 komt. De Rijksdienst voor het Wegverkeer gaat het beheren. Voor de registratie op kenteken is bewust niet gekozen, omdat er soms meerdere auto’s per huishouden zijn.

Kijk naar een item in Hart van Nederland via deze link

Deel dit bericht

Meer nieuws over