Het tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking neemt de komende jaren verder toe. Dit zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan minister Blok. Ieder(in) herkent het probleem. In oktober vorig jaar wees Ieder(in) de minister al op het grote tekort aan geschikte woningen en riep hem op te komen met een concreet actieplan.

Door de hervormingen van de langdurige zorg zullen meer mensen zelfstandig blijven wonen met zorg aan huis. Volgens de Raad voor de Leefomgeving ontstaan hierdoor op korte termijn problemen.

Tekort al 84.000

In 2012/2013 becijferde de Monitor Investeren voor de Toekomst 2012 het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking al op 84.000 (ABF research 2013). Toen al werd vastgesteld dat er jaarlijks 40.000 geschikte woningen bij moeten komen om aan de groeiende vraag te voldoen.

Jaarlijks 12.000

De Raad voor de Leefomgeving voorspelt nu dat door de hervormingen in de langdurige zorg er de komende vijf jaar jaarlijks nog een extra vraag van 12.000 geschikte woningen en woningen met zorg boven op komt (10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 ggz-cliënten).

Plan

Ieder(in) vindt dat minister Blok snel met een plan moet komen om het tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking in te lopen. Overigens richten de aanbevelingen van de Raad zich op corporaties, zorginstellingen, gemeenten, welzijnsaanbieders etc. We missen in het advies van de Raad de rol die mensen met een beperking en hun belangenorganisaties zelf kunnen vervullen. Het is belangrijk om bij lokale plannen vertegenwoordigers van de doelgroepen te betrekken.

Meer over Wonen
Oproep aan minister Blok: creëer meer geschikte woningen voor mensen met een beperking

Downloads:

117_2014l0124_advieslangerzelfstandigeengedeeldeopgavevanwonenzorgenwelzijn-1.pdf – PDF (431 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over