Leden van actiegroep, Terug naar de bossen‚ hebben zich vastgeketend bij de Tweede Kamer. Zij willen hiermee kracht bijzetten aan hun eisen: voldoende tijd voor de overgang van AWBZ naar Wmo en gelijke rechten voor iedereen door ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Vandaag, 28 september debatteert de Tweede Kamer over de overheveling van allerlei vormen van ondersteuning en zorg van de AWBZ naar de Wmo. De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten. Voor de actiegroep vormt dit debat een aanleiding om ook te hameren op het belang van ratificatie (bevestiging) van het VN-verdrag. Nederland heeft dit verdrag wel ondertekend, maar nog steeds niet geratificatificeerd.

Terug naar de bossen

‚ Terug naar de bossen‚ is een actiegroep die zich krachtig verzet tegen de bezuinigingen van het kabinet., Terug naar de bossen‚ was een van de deelnemende organisaties aan de CG-Raad- manifestie ‘stop de Stapeling. Het vastketenen bij de Tweede Kamer is een voortzetting van het protest van 19 september.

Symbolisch

De actievoerders, onder leiding van oud CG-Raad-voorzitter Jan Troost hebben zich symbolisch vastgeketend aan het zogenaamde, Artikel 1 bankje. Artikel 1 in de Nederlandse Grondwet staat voor gelijkheid tussen alle burgers.

Gesprek met de premier

De actievoerders willen in gesprek met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten en met premier Rutte. Zolang die gesprekken niet plaatsvinden blijven zij vastgeketend. Actievoerders hebben al wel met verschillende Kamerleden gesproken. Sommige Kamerleden hebben tijdens het debat de premier en staatssecretaris opgeroepen om in gesprek te gaan met de actievoerders van, Terug naar de bossen.
De actiegroep communiceert via Twitter en facebook.

Meer over VN-verdrag

Deel dit bericht

Meer nieuws over